Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Aansprakelijkheid

U kunt schade lijden door toedoen van iemand of omgekeerd kan een ander door uw gedrag hetzelfde overkomen. In ieder geval kan dat voor u mogelijk grote financiële gevolgen hebben. De plicht tot het vergoeden van schade is afhankelijk van de vraag of men daarvoor volgens de wet wel aangesproken kan worden.

Daarbij zal uitgezocht worden of die schade voor rekening van de schadeveroorzaker of van iemand anders dient te komen. Ook zal moeten worden beoordeeld of er wel een oorzakelijk verband is tussen de daad en de schade. Misschien is er wel sprake van eigen schuld.

Deze puzzel waaraan ook verzekeringsaspecten kunnen zijn verbonden, wil Maas Advocatuur & Mediation graag voor u oplossen.