Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Bouw- en huurrecht

Goed wonen is een eerste levensbehoefte. Dat betekent ook dat daar juridische 'rust' moet zijn. Maas Advocatuur & Mediation heeft zoveel ervaring dat het wel kan zeggen u die rust te 'verkopen' zodat u onverstoord van uw woongenot kunt blijven genieten.
Indien er sprake is van de huur van een bedrijfspand kan Maas Advocatuur & Mediation het huurcontract opstellen of samen met u beoordelen of het aangegane huurcontract correct is en dienovereenkomstig wordt uitgevoerd. Voorts kan Maas Advocatuur & Mediation u begeleiden bij een beëindiging van het huurcontract of bij conflicten op grond van het huurcontract.
Dit zelfde geldt vanzelfsprekend ook voor koop-/aannemingsovereenkomsten, waarbij u te maken kunt hebben met gebreken die tijdens de bouw of na de oplevering aan het licht zijn gekomen. Daarbij gaat de discussie al gauw om de vraag of er sprake is van een gebrek en wie daar verantwoordelijk voor is.
Ook het niet betalen van (vooral meer- en minderwerk) facturen en de discussies daarover vallen onder het bouwrecht.
Bouwrechtelijke procedures vereisen een brede juridische kennis van een advocaat die affiniteit heeft met de bouw.