Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Second opinion

U zal de eerste niet zijn die tijdens een lopend mediationtraject behoefte heeft aan ‘ruggespraak’ en ondersteuning of eigenlijk een beetje tegen wil en dank bij een mediator terecht is gekomen omdat uw partner dat zo graag wilde. Het kan dan in uw belang zijn om die mediation toch in stand te laten om zodoende nog het een en ander geregeld te krijgen. In dat geval kan de mediator van Maas Advocatuur & Mediation u persoonlijk helpen in het kader van een second opinion, met name daar waar het om juridische zaken gaat. Maar die hulp kan ook bestaan uit het bespreken van strategieën en coaching van uzelf. Zeker in scheidingssituaties is het gewone leven al moeilijk genoeg als u er alleen voor staat, laat staan als u met uw aanstaande ex-partner aan de slag moet om zaken te regelen.

Billijkheidstoetsting van de conceptregeling

Het inroepen van een second opinion kan heel zinvol zijn als er al wel wat op papier staat (concept-overeenkomst) maar er dus nog niets is getekend. Immers is het na het tekenen te laat om nog een second opinion in te winnen. Het is natuurlijk ook duidelijk dat er bij een second opinion geen sprake van kan zijn om erachter te komen hoe alsnog 'het onderste uit de kan' kan worden gehaald. Per slot van rekening is de bereikte concept-regeling het resultaat van onderling overleg dat misschien al niet al te gemakkelijk is gegaan. Het gaat er bij de second opinion dan ook vooral om dat u wordt behoed voor misschien wel te gemakkelijk gedane toegevingen waarvan u de draagwijdte niet hebt kunnen overzien. Pensioen- en alimentatiekwesties zijn daarbij risicovolle zaken met grote financiële belangen die met verstand van zaken moeten worden (her)beoordeeld. In het uiterste geval zou dat ertoe kunnen leiden om toch maar helemaal van een regeling af te zien indien het second opinion advies luidt dat de conceptregeling te nadelig is in verhouding tot een procedure bij de rechter.